Nederlands

Lodge Concord is een Nederlandse Loge, resorterend onder het Grootoosten der Nederlanden. Maar Lodge Concord is een Engelstalige loge met een Engels rituaal: The Emulation Ritual. Op dit moment heeft Loge Concord leden uit allerlei landen en continenten. Door haar specifieke werkwijze maakt Concord het mogelijk om Nederlandse Vrijmetselaren de kans te geven om de Engelse werkwijze te beleven. Daarnaast biedt Concord de mogelijkheid om buitenlandse Vrijmetselaren in een vertrouwde omgeving te ontvangen. Wilt u meer informatie over Lodge Concord 134 of wilt u een keer komen visiteren, dan kunt u contact opnemen met de loge secretaris.